Gabiónové spevnenie demonštruje študentom a výskumníkom výhody gabiónových konštrukcií

 

Gabiónové konštrukcie okolo východzieho bodu Vodného centra sú súčasťou väčšej investície: Vedeckého a didaktického centra na Varšavskej poľnohospodárskej univerzite. Celý projekt zahŕňa oblasť veľkú 14600 m2, vrátane školskej budovy uprostred, ktorá pozostáva z 19 laboratórií a jednej výstavnej siene.
Okolo budovy bol postavený Vodný park, ktorý znázorňuje vodný cyklus v prírode. Voda má uzavretú cirkuláciu vďaka systému púmp. Východiskový bod (zdroj prameňa) je vyrobený z gabiónov a z pôdy.

Každá zo štyroch rád gabionových košov je meter vysoká a meter široká a má okolo 15-20 metrov. Gabiónové košesú umiestnené vo svahu v radoch za sebou. Medzi každými dvoma radmi tečie prúd vody, ktorý postupne cez malú kaskádu steká dole z úrovne do úrovne.

Táto konštrukcia slúži ako príklad možného zamedzenia korózii svahov a brehov riek. Druhá strana svahu bola tiež spevnená gabiónovým múrom k demonštrácii možnosti zabezpečenia pôdy a skál proti zosuvom.

 

Všetky gabióny sú vyrobené zo zváraného pletiva vyrobeného z drôtu s priemerom 4,5 mm, s náterom Bezinal. Panely sú z každej strany prepojené pomocou špirál a sú vyplnené žulovými kameňmi. Na túto investíciu dohliadal partnerBetafence – spoločnosť Biuro Inżynierii Drogowej Drotest.

Celý projekt umiestnený pri hlavnej budove v poľskom okrese Ursynow bol spolufinancovaný Európskou úniou. Komplex bol oficiálne otvorený v júni 2010 za prítomnosti ministerky vysokého školstva a výskumu – profesorkyBarbary Kubryckej. Projekt bol tiež nominovaný v medzinárodnej súťaži “Fondy a veda”.