Úrad práce v Brne

Doba realizácie: Júl – September 2013
Veľkosť (objem): 297 m2
Výrobok: Gabiony
Povlak: Zincalu
Drôt: 4,0 mm
Oko: 100 x 50 mm
Zákazník: OHL ŽS a.s.
Dodávateľ: Gabiony Tomis
Miesto: Brno
Štát: Česká republika
Termín: 2013

Popis projektu

V roku 2013 bol realizovaný projekt gabiónového obkladu fasády Úradu práce v Brne. Gabiónová konštrukcia bola vyrobená na mieru, ručne naskladaný kameň bol dodaný z lomu Rosice.