Gabióny – špičkové konštrukcie z gabiónov

Gabionové konštrukcie firmy Betafence nachádzajú uplatnenie v mnohých moderných projektoch inžinierskych stavieb, okrem iného v korytách riek, na nábrežiach, pozdĺž ciest a železničných násypov. Gabióny zaistí Vašej záhrade, domu či priemyselnému objektu úplne iný vzhľad.

Gabiony Gabiony – Gabiony sú navrhované ako oporné konštrukcie, ktoré bránia zosuvom pôdy alebo iného skalného materiálu.
pokračovanie
Trapiony Trapiony – Trapiony sa používajú ako stabilné a pevné samostatne stojace steny s jednou alebo dvomi stenami naklonenými v rôznom uhle.
pokračovanie
Bastiony Bastiony – Bastiony sa využívajú v pozemných a vodných stavbách ako protipovodňová ochrana alebo ako dočasné konštrukcie.
pokračovanie
Gabionové matrace Gabionové matrace – Matrace sa najčastejšie používajú ako ochrana vodných tokov proti erózi.
pokračovanie
Siete na zabezpečenie skalnatého zrazu Siete na zabezpečenie skalnatého zrazu – Pletené pletivo so šesťuholníkovými okami využívané na zabezpečenie zosuvu skál a pôdy.
pokračovanie
Soundblock – protizvukové steny z gabionov Soundblock – protizvukové steny z gabionov – Patentovaný zvukotesný gabion. Dochádza ku zmenšenie odrazu zvuku a tým preniká konštrukcií menej hluku.
pokračovanie