Soundblock – protihlukové steny z gabionov

Soundblock je patentovaný zvukotesný gabion firmy Betafence určený na použitie vo veľkých infraštruktúrnych projektoch. Vďaka inovatívnej koncepcii, dochádza k zmenšeniu odrazu zvuku a menej hluku preniká gabionovou konštrukciou. Soundblock je neobvykle univerzálnym, odolným a trvanlivým prvkom. Osadenie protihlukové steny bežnými alebo popínavými rastlinami je ešte viac prepojí s prírodou.

Materiál protihlukových stien

Soundblock je možné montovať výnimočne jednoducho a rýchlo postupom „rozlož a naplň”. Systém sa dodáva v podobe plochých listov a je možné montovať ich priamo na stavenisku. Správne navrhnutá gabionová stena nepotrebuje základy ani vnútornú opornú konštrukciu.

Konštrukcii protihlukové steny je stavať vysoké až 6 metrov. Gabiony Soundblock sú vyrobené zo zváraných panelov, chránených povlakom Zincalu® Ultra* a vzájomne spojených špirálami.

Vnútorný priestor, zvonku neviditeľný, je vybavený vrecom, ktoré je možné naplniť využitím minimálnych finančných nákladov a to rôznym materiálom dostupným na stavenisku, napr. sutinami alebo pieskom. Stredový priestor zaplnený kamenivom v kombinácii s vonkajšími priestormi zaplnenými kamením, tvoria ideálnu protihlukovú stenu.

*Povlak Zincalu® Ultra sa skladá z 95 % zo zinku a z 5 % hliníku. Povlak má hrúbku 350 g/m², čo zaručuje dvakrát dlhšiu životnosť než v prípade bežných zinkových povlakov. Zhodný s normou BS EN 10244-2.

Montáž stien proti hluku

KROK 1 – Soundblock je na stavenisko dodaný v podobe plochých listov vzájomne spojených špirálami a uložených na paletách.

KROK 2 – Rozložený Soundblock pripravený na naplnenie.

KROK 3 – Naplnenie vnútornej časti kamenivom.

KROK 4 – Naplnenie vonkajšej časti kamením.

Akustické parametre

Betafence Soundblock sa medzi protihlukovými výrobkami vyznačuje vysokou účinnosťou. Stena tvorí protihlukovú bariéru s veľmi dobrou akusticky izolačnou schopnosťou a s vysokou mierou pohlcovania zvuku. Je možné dosiahnuť parametre A3 a B3 súčasne.

Stredový priestor používaný ako aktívny akustický segment obmedzuje vedenie hluku na druhú stranu steny. Vonkajší priestor vyplnený vhodným kamením, veľmi dobre pohlcuje zvuk.

Betafence Soundblock bol vyvinutý v spolupráci so Sonorcontrol, popredným nezávislým belgickým vedeckým laboratóriom, ktoré sa špecializuje na zvukové inžinierstvo.

Soundblock v sobe optimálne spája akusticky izolačnú schopnosť a schopnosť pohlcovať zvuk.

Protihluková stena dobrej kvality bráni priamemu prieniku zvukových vĺn od zdroja k príjemcovi (trasa a). Takto sa označuje odolnosť protihlukovej steny proti prenosu zvuku (DLR).

Nežiadúce odrazy zvuku (trasa b) však môže značne obmedziť efekt zvukotesnosti protihlukovej steny.

Z tohoto dôvodu sa vyžaduje dobrá schopnosť pohlcovať zvuk (pohltivosť) (DLα) na strane protihlukovej steny vystavenej pôsobeniu hluku. Zvuk prechádza stenou a stráca intenzitu v dôsledku jeho pohltenia.

V dôsledku toho dochádza k značnej redukcii odrazu zvukových vĺn. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť (trasa c) zvuku od hornej plochy prvku Soundblock, dochádza k akustickému javu, ktorý spočíva v ohybe zvukových vĺn. Tento jav sa nazýva difrakcia.

Ešte lepšie výsledky je možné dosiahnuť s materiálom s lepšou schopnosťou pohlcovať zvuk.

A – Vonkajší segment

B – Materiál s lepším pohlcovaním zvuku

C – Stredový segment

D – Vonkajší segment

Na dosiahnutie ešte lepších akustických výsledkov možno použiť materiál s lepším pohlcovaním zvuku. Soundblock tak spĺňa najvyššie požiadavky na zvukovú izoláciu.

Štandardizácia pre protihlukové steny Pohlcovanie DLα Izolačná schopnosť DLR
Základný štandard Minimálne A2 až A3 Minimálne B2
Betónová stena A1 B3
Kovová stena A2 B2
Drevená stena A2 B1
Betafence Soundblock A2 B3
Betafence Soundblock extra* A3 B3
DLα: súčiniteľ pohlcovania zvuku (pohltivosti), DLR: súčiniteľ akusticky izolačnej schopnosti, * s materiálom, ktorý má lepšie pohlcovanie zvuku