Trapiony – špičkový múr z trapionů

Trapiony sa používajú ako stabilné a pevné samostatne stojace steny s jednou alebo dvomi stenami naklonenými v rôznom uhle. Sú to koše zo zváraného pletiva, spájaného pomocou špirál, vystuženého drôtu alebo úchytiek.

Trapionové konštrukcie sa na stavenisko dodávajú v plochej podobe (zložené na palete). Na stavenisku ich pracovníci rozkladajú a inštalujú na určenom mieste. Dovnútra trapionu sa najčastejšie dáva lomový kameň, ktorý zaručuje optimálne zaplnenie košov a stabilitu celej konštrukcie.

Realizácia s použitím trapionov si vyžaduje zhotovenie projektu. Takýto projekt musí vyhotoviť architekt, ktorý vlastní patričné oprávnenie. Projekt musí definovať uhol sklonu stien, šírku základne a výšku.

Konštrukcie z trapionů – kúsok architektúry pre záhradu

Trapionové koše sa taktiež uplatňujú v malej architektúre, kde je možné výplň z lomového kameňa nahradiť iným materiálom, ako je sklo, drevo alebo kamienky. Priestor okolo trapionov možno posiať rôznymi rastlinami, najmä popínavými, ktoré obrastú koše, takže sa stanú ešte ekologickejšími. Miesto umiestenia košov a druh použitých rastlín je potrebné konzultovať so záhradnými architektmi.

Špecifikácia materiálov

Povlak Zincalu

Oko (mm) Priemer drôtu (mm) Antikorózny povlak pletiva Životnosť
76,2 x 76,2 4,5 Zincalu 350 g/m2 > 50 rokov v priaznivom prostredí