Steny Soundblock vytvorili útulný kútik a zabezpečili štvrtý pokoj.

Uprostred belgického mesta Puurs sa nachádza kultúrne centrum. Jeho súčasťou je tiež krčma, ktorej stoly sa nachádzajú na terase pred vstupnými dverami. Kvôli obave, že by hluk z krčmy mohol narušovať život miestnych obyvateľov, padlo rozhodnutie obklopiť terasu pomocou zvukovej bariéry.

Dizajnéri navrhli zaujímavé a inovatívne riešenia. Namiesto železných alebo plastových dosiek sú bariéry vyrobené zgabiónových košov z pozinkovaného zváraného pletiva. Vnútro každého koša je rozdelené do troch častí:vnútorná časť, vyplnená pieskom (ktorá je hlavným činiteľom v izolácii hluku) a dve vonkajšie časti, do ktorých boli umiestnené lávové kamene. Vďaka tomu bolo praktické využitie gabiónu prepojené s jeho originálnym dizajnom.

Terasa kultúrneho centra je obklopená múrom skladajúcim sa z 3 častí, ktoré sú dlhé 12,5, 8,8 a 10,3 metra. S ohľadom na to, že terasa je umiestnená meter nad zemou, je bariéra Soundblock postavená do výšky 1,5 m. Avšak celkovo meria zvuková bariéra 2,5 m.